Delft

TU Delft

12 april

2017

15.00 uur

Gratis deelname + Presentje bij aanmelding

Panelleden


De visie van Karel Martens kent voor- én tegenstanders. Professionals uit de mobiliteitswereld, dan wel uit een sector die een relatie heeft met mobiliteit, debatteren met elkaar en met u over de stelling dat ons mobiliteitssysteem, anders dan bijvoorbeeld ons zorgstelsel, geen mobiliteit voor iedereen garandeert. En of wij dit als samenleving een probleem zouden moeten vinden. Maak kennis met de panelleden:

 

 

 

Laurent de Vries- Raad van Bestuur bij Viattence wonen zorg en welzijn

Laurent de Vries is bestuurder van Viattence, organisatie voor ouderenzorg op de Veluwe tussen Zwolle en Apeldoorn. De voormalige directeur van GGD Nederland richt zich onder andere op langdurige zorg, ouderenzorg en de WMO

Karel Martens- Radboud Universiteit en het Israëlische ‘Institute of Technology’

Martens richt zich met zijn onderzoeken o.a. op de relatie tussen transport en de wet- en regelgeving, parkeerbeleid en de democratisering van de samenleving.

Willem Buunk- Lector Area Development, Hogeschool Windesheim

Willem Buunk is een breed georiënteerde planoloog met bijzondere interesse in de politiek-normatieve aspecten van besluitvorming, de confrontatie van technische kennis en maatschappelijke vraagstukken en waardecreatie in gebiedsontwikkeling

Alex Mink- Vereniging Openbaar Vervoer Centrumgemeenten (VOC)

Alex Mink- Oud-wethouder van Arnhem- is nu projectleider domeinverbreding bij Vereniging Openbaar Vervoer Centrumgemeenten. De VOC behartigt de belangen van gemeenten met een centrumfunctie in het openbaar vervoer.

Mario Jacobs Wethouder gemeente Tilburg

Mario Jacob is wethouder Ruimtelijke Ordening, Slimme & Duurzame Mobiliteit, Groen in & om de stad, Water en Monumenten bij Gemeente Tilburg.